Home > Our Work > Full Calendar
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Ho Chi Minh City AIDS Association, HAIVN Dr. Nguyen Hoang Nam, CDC, US Consulate
Ho Chi Minh City AIDS Association, HAIVN Dr. Nguyen Hoang Nam, CDC, US Consulate
14h00 - 16h00, Jun 04, 2020
Dr. Nguyen Dac Minh Chau
Dr. Nguyen Dac Minh Chau
13h30 - 16h00, Jun 12, 2020
HAIVN: Ths.BS. Đặng Thị Nhật Vinh Dr. Nguyen Thanh Liem
HAIVN: Ths.BS. Đặng Thị Nhật Vinh Dr. Nguyen Thanh Liem
14h00 - 16h00, Jun 16, 2020
HAIVN: Ths.BS. Đặng Thị Nhật Vinh;  ThS. BS. Võ Thị Tuyết Nhung
HAIVN: Ths.BS. Đặng Thị Nhật Vinh; ThS. BS. Võ Thị Tuyết Nhung
14h00 - 16h00, Jun 18, 2020
Ho Chi Minh City AIDS Association, HAIVN, Doan Thanh Tung - Lighthouse
Ho Chi Minh City AIDS Association, HAIVN, Doan Thanh Tung - Lighthouse
14h00 - 16h00, Jun 18, 2020
Doctors form HTD, HCMC PAC and HAIVN
Doctors form HTD, HCMC PAC and HAIVN
14h00 - 16h00, Jun 19, 2020
HAIVN: Dr. Vo Thi Tuyet Nhung Children Hospital No. 1: Dr. Truong Huu Khanh
HAIVN: Dr. Vo Thi Tuyet Nhung Children Hospital No. 1: Dr. Truong Huu Khanh
14h00 - 16h00, Jun 23, 2020
HAIVN: Ths.BS. Đặng Thị Nhật Vinh
HAIVN: Ths.BS. Đặng Thị Nhật Vinh
14h00 - 16h00, Jun 24, 2020